Organizace dne v MŠ

1.třída

6:45  –    7:30       Scházení dětí v jedné třídě

7:30  –    8:30       Hry a činnost podle volby dětí, smyslové hry, individuální péče  pro děti se spec. vzděl.      potřebami, jazykové chvilky

8:30  –    8:50       Tělovýchovná chvilka, hygiena

8:50  –    9:15       Přesnídávka

9:15  –    9:35       Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení ve skupinách)

9:35  –  11:35       Příprava a pobyt venku

11:35  –  12:35    Převlékání, hygiena, oběd

12:35  –  14:45    Příprava  a odpočívání po obědě

14:45  –  15:15    Oblékání, hygiena, svačina

15:15  –  16:45    Odpolední zájmové činnosti dětí (hry a dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností)

2. třída

6:45  –    7:30       Scházení dětí v jedné třídě

7:30  –    8:30       Hry a činnost podle volby dětí, smyslové hry, individuální péče pro děti se spec. vzděl. potřebami, jazykové chvilky

8:30  –    9:00       Tělovýchovná chvilka, hygiena

9:00  –    9:15       Přesnídávka

9:15  –    9:45       Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení ve skupinách)

9:45  –  11:45       Příprava a pobyt venku

11:45  –  12:45    Převlékání, hygiena, oběd

12:45  –  14:30    Příprava a odpočívání po obědě

14:30  –  15:00    Oblékání, hygiena, svačina

15:00  –  16:45    Odpolední zájmové činnosti dětí (hry a dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností)

 • Vytvořeno dne .
 • Změneno dne .
 • Přečteno: 524

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

Více naleznete v příloze.

Přílohy:
Stahnout tento soubor (Desatero_pro_rodiče.pdf)Desatero_pro_rodiče.pdf[ ]
 • Vytvořeno dne .
 • Změneno dne .
 • Přečteno: 386

Charakteristika Mateřské školy Řitka

Mateřská  škola Řitka, okres Praha - západ  je  dvoutřídní  předškolní  zařízení  zřízené  obcí  Řitka s  hygienickou  kapacitou  26  dětí  na  1  třídu ( změna od 1.9.2013).V  provozu  je  MŠ od  01. 04. 1989. Od 01.01. 2003 přešla MŠ do právní subjektivity a stala se příspěvkovou organizací, která sdružuje  mateřskou  školu  a  školní  jídelnu.  Naši ŠJ využívala ke stravování Základní škola Líšnice, od 1.1.2008  Mateřská škola Klínec a od  školního roku 2012/2013  jsme zajišťovali stravování i pro nově otevřenou třídu MŠ při Základní škole Líšnice. Od 1.10.2014 došlo ke změně a zajišťujeme  stravování jen pro naši MŠ.

Číst dál: Charakteristika Mateřské školy Řitka

 • Vytvořeno dne .
 • Změneno dne .
 • Přečteno: 490
 • 1
 • 2

Přihlášení

Provozní doba

Pondělí - Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

Logo

logo
Mateřská škola Řitka
okres Praha - západ
u
l. U Školky 140
252 03 Řitka

Důležité informace

Telefony
318 592 139 Ředitelka MŠ
318 592 904 Hospodářka ŠJ
E-mail:
msritka@seznam.cz
Datová schránka: p7zkyvs
Ředitelka MŠ : Lenka Rathausová
Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 48 dětí
Provoz MŠ :  6:45 – 16:45
Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Obec Řitka

Obec Řitka

Spolek Rybářů Řitka

Spolek Rybářů Řitka
T.J. Sokol Řitka
T.J. Sokol Řitka

© 2020 Mateřská škola Řitka
okres Praha-západ