Nejnovější články

27.únor 2021

Z důvodu nařízení vlády je MŠ Řitka, okres Praha-západ uzavřena na 3 týdnyod 1.3. do 19.3. 2021 včetně. Povinné předškolní vzdělávání, zajistíme distančním způsobem.Úplata za měsíc březen bude...

15.únor 2021

Vážení rodiče, od 19.2.2020 bude vyžadován při nástupu do MŠ test. Negativní výsledek testu můžete doložit sms zprávou o výsledku PCR testu zaslanou na e-mail MŠ, nebo osobně předložením zprávy...

10.únor 2021

Mateřská škola Řitka,okres Praha-západ je z rozhodnutí KHS uzavřena z důvodu KARANTÉNY  od 10.2.2021 do 19.2.2021 včetně. V Mateřské škole bude provedena plošná dezinfekce interiéru Ozónovým...

 • Titulní stránka

V této mimořáné době Vám nabízíme tyto zajímavé možnosti pro vyžití Vašich dětí

ČT Edu - předškoláci

Vanda a Eda v Ol@jn světě

YouTube

V naší mateřské škole najdete útulné prostředí

blackboard 1299841 640

Při hře s dětmi rozvíjíme :

 • citový život dětí, iniciativu
 • tvořivost, výtvarné dovednosti
 • pracovní návyky
 • rozumové schopnosti, paměť a řeč.

Upevňujeme:

 • zdraví, hygienické návyky
 • společenské chování
 • kulturu stolování

Vytváříme:

 • povědomí o zdraví
 • ekologii a významu přírody pro život člověka.

Hlavním cílem naší mateřské školy je poskytovat dětem odbornou péči s podnětným a obsahově bohatým programem, zaměřeným především na samostatnost, sebevyjádření, získání vzdělávacích dovedností a poznávání hravou nenásilnou formou, sociální výchovu a rozvoj intelektu a řeči. Od školního roku 2001/2002 jsme se zaměřili na seznámení dětí se škodlivým působením omamných látek a drog - zahrnutím pohádek a příběhů, sledování "protidrogových" večerníčků, divadelní scénky s maňásky.

Vzdělávací program je uskutečňován formou spontánních, řízených, relaxačních i odpočinkových činností, též využíváme koncentrační program pro děti s odloženou školní docházkou. Mezi nadstandartní aktivity, které škola poskytuje za úplatu patří:

 • předplavecká výuka
 • seznámení s anglickým jazykem
 • divadelní představení
 • výlety a zábavná odpoledne.

Naši mateřskou školu mohou navštěvovat všechny děti ve věku od 3-6 let, jejichž rodiče projeví zájem o náš vzdělávací program.

Přihlášení

Provozní doba

Pondělí - Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

Logo

logo
Mateřská škola Řitka
okres Praha - západ
u
l. U Školky 140
252 03 Řitka

Důležité informace

Telefony
318 592 139 Ředitelka MŠ
318 592 904 Hospodářka ŠJ
E-mail:
msritka@seznam.cz
Datová schránka: p7zkyvs
Ředitelka MŠ : Lenka Rathausová
Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 48 dětí
Provoz MŠ :  6:45 – 16:45
Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Mohlo by Vás zajímat

Středočeský kraj
Středočeský kraj
Obec Řitka
Obec Řitka
Spolek Rybářů Řitka
Spolek Rybářů Řitka
T.J. Sokol Řitka
Sportuj pod Brdy

© 2021 Mateřská škola Řitka
okres Praha-západ