Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

msritka

Personální zajištění

Ředitelka Lenka Rathausová
Zastupující učitelka Jaroslava Zákorová DiS
Učitelky

Dana Jará

Jana Nováková

Školnice Alena Wurmová
Uklízečka Alena Petkaničová
Hospodářka Jiřina Bartůňková
Kuchařka Marcela Sudová

 

Výchovnou práci s dětmi provádí ředitelka , zastupující učitelka a učitelky.

O provoz školy se stará školnice a uklízečka.

Stravování dětí zajišťuje hospodářka a kuchařka.

Předplaveckou výuku zajišťuje Jaroslava Zákorová DiS.

MŠ spolupracuje s dětskou lékařkou  Mudr. Novákovou a Mudr. Štěpánkovou

Školní vzdělávací program 2019-2020

Školní vzdělávací program "Hrajeme si celý rok" byl zpracován ve školním roce 2001/2002. Vznikl podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, vydaného v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., na základě dlouhodobé profilace školy, výchovně vzdělávacích výsledků, dosažených ve školním roce 2001/2002 a v souladu s ročním plánem pro školní rok 2001/2002.

Na základě doporučení České školní inspekce byl vytvořen ve školním roce 2007/2008 nový ŠVP - s názvem "Duhová školka", kde jsou specifické  vzdělávací cíle rozděleny do 5 barev duhy.To umožní pedagogům v třídním programu kontrolu, díky barevnému grafickému znázornění, zda byly v týdenních výchovně vzdělávacích blocích specifické vzdělávací cíle vyvážené.

Pokračovat ve čtení

Organizace dne v MŠ

1.třída

6:45  –    7:30       Scházení dětí v jedné třídě

7:30  –    8:30       Hry a činnost podle volby dětí, smyslové hry, individuální péče  pro děti se spec. vzděl.      potřebami, jazykové chvilky

8:30  –    8:50       Tělovýchovná chvilka, hygiena

8:50  –    9:15       Přesnídávka

9:15  –    9:35       Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení ve skupinách)

9:35  –  11:35       Příprava a pobyt venku

11:35  –  12:35    Převlékání, hygiena, oběd

12:35  –  14:45    Příprava  a odpočívání po obědě

14:45  –  15:15    Oblékání, hygiena, svačina

15:15  –  16:45    Odpolední zájmové činnosti dětí (hry a dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností)

2. třída

6:45  –    7:30       Scházení dětí v jedné třídě

7:30  –    8:30       Hry a činnost podle volby dětí, smyslové hry, individuální péče pro děti se spec. vzděl. potřebami, jazykové chvilky

8:30  –    9:00       Tělovýchovná chvilka, hygiena

9:00  –    9:15       Přesnídávka

9:15  –    9:45       Didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní učení ve skupinách)

9:45  –  11:45       Příprava a pobyt venku

11:45  –  12:45    Převlékání, hygiena, oběd

12:45  –  14:30    Příprava a odpočívání po obědě

14:30  –  15:00    Oblékání, hygiena, svačina

15:00  –  16:45    Odpolední zájmové činnosti dětí (hry a dle zájmu dětí pokračování didakticky cílených činností)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

Více naleznete v příloze.

Přílohy:
Stahnout tento soubor (Desatero_pro_rodiče.pdf)Desatero_pro_rodiče.pdf[ ]

Charakteristika Mateřské školy Řitka

Mateřská  škola Řitka, okres Praha - západ  je  dvoutřídní  předškolní  zařízení  zřízené  obcí  Řitka s  hygienickou  kapacitou  26  dětí  na  1  třídu ( změna od 1.9.2013).V  provozu  je  MŠ od  01. 04. 1989. Od 01.01. 2003 přešla MŠ do právní subjektivity a stala se příspěvkovou organizací, která sdružuje  mateřskou  školu  a  školní  jídelnu.  Naši ŠJ využívala ke stravování Základní škola Líšnice, od 1.1.2008  Mateřská škola Klínec a od  školního roku 2012/2013  jsme zajišťovali stravování i pro nově otevřenou třídu MŠ při Základní škole Líšnice. Od 1.10.2014 došlo ke změně a zajišťujeme  stravování jen pro naši MŠ.

Pokračovat ve čtení

Další články...

  • 1
  • 2

Přihlášení

Provozní doba

Pondělí -  Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

 

Logo

logo
Mateřská škola Řitka
okres Praha - západ
u
l. U Školky 140
252 03 Řitka

Důležité informace

Telefony

318 592 139 Ředitelka MŠ

318 592 904 Hospodářka ŠJ

E-mail:

msritka@seznam.cz

Ředitelka MŠ : Lenka Rathausová

Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 52 dětí

Provoz MŠ :  6:45 – 16:45

Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Mohlo by Vás zajímat

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Obec Řitka

Obec Řitka

Spolek rybářů Řitka

Spolek rybářů Řitka

Sokol Řitka

Sokol Řitka

Mateřská škola Řitka  © 2020