Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

msritka

Rozpočet na rok 2020

Zastupitelstvo obce Řitka schválilo na svém zasedání 13.12.2019 navržený rozpočet na rok 2020. Seznamte se s ním v příloze.

Přílohy:
Stahnout tento soubor (Rozpočet 2020.pdf)Rozpočet 2020.pdf[ ]

Prázdninový provoz 2019

Č. j.: MŠ Řitka/92/2019

Věc: Oznámení o přerušení provozu MŠ Řitka po dobu letních prázdnin 2019 a stanovení výše úplaty na toto období

Mateřská škola Řitka, okres Praha – západ bude uzavřena od 15. 7. 2019 do 31. 8. 2019 včetně

Přílohy:
Stahnout tento soubor (Uzavření MŠ_2019.pdf)Uzavření MŠ_2019.pdf[ ]

Pokračovat ve čtení

Oznámení rozhodnutí o přijetí do MŠ

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí  ke vzdělávání v Mateřské škole Řitka, okres Praha-západ


Ředitelka mateřské školy rozhodla v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti či nevyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Řitka, okres Praha-západ.

Podrobnosti v příloze.

K zápisu 2.května 2019 se dostavilo 32 žadatelů o přijetí do MŠ Řitka, U Školky 140, 252 03 Řitka. Do MŠ Řitka se přijímá 13 dětí do naplnění kapacity 52 dětí. 19 dětí se nepřijímá.

Přílohy:
Stahnout tento soubor (Rozhodnutí_2019-1.pdf)Rozhodnutí_2019-1.pdf[ ]

Výše úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Řitka

Byla stanovena výše úplaty pro školní rok 2019/2020.

 

Č.j.:MŠ Řitka/ 90/2019

Mateřská škola Řitka,okres Praha-západ

U Školky 140, 252 03 Řitka

Školní rok 2019/2020

  • Úplatu za předškolní vzdělávání stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění.
  • Úplata za předškolní vzdělávání bude uhrazena bezhotovostně převodem na účet MŠ nebo je úplatu za předškolní vzdělávání možno uhradit i v hotovosti u paní Bartůňkové (vedoucí ŠJ) vždy do 15. dne v měsíci (pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín).

Další podrobnosti v příloze.

Přílohy:
Stahnout tento soubor (Úplata 2019.pdf)Úplata 2019.pdf[ ]

Přihlášení

Provozní doba

Pondělí -  Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

 

Logo

logo
Mateřská škola Řitka
okres Praha - západ
u
l. U Školky 140
252 03 Řitka

Důležité informace

Telefony

318 592 139 Ředitelka MŠ

318 592 904 Hospodářka ŠJ

E-mail:

msritka@seznam.cz

Ředitelka MŠ : Lenka Rathausová

Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 52 dětí

Provoz MŠ :  6:45 – 16:45

Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Mohlo by Vás zajímat

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Obec Řitka

Obec Řitka

Spolek rybářů Řitka

Spolek rybářů Řitka

Sokol Řitka

Sokol Řitka

Mateřská škola Řitka  © 2019