Prázdninový provoz 2021

Oznámení o přerušení provozu MŠ Řitka po dobu letních prázdnin 2021 a stanovení výše úplaty na toto období.

Mateřská škola Řitka,okres Praha – západ
bude uzavřena od 19.7.2021 do 31.8.2021 včetně.

Podrobnosti v příloze.

Přílohy:
Stahnout tento soubor (Prázdniny2021.pdf)Prázdniny2021.pdf[ ]
 • Vytvořeno dne .
 • Změneno dne .
 • Přečteno: 16

Informace pro rodiče - úplata.

Vážení rodiče,
úplata za předškolní vzdělávání v měsíci březnu byla stanovena na 0,-Kč z důvodu úplného uzavření MŠ.
V měsíci dubnu bude opět ponížena o dobu, kdy Vaše děti nemohou docházet do MŠ.
Po znovuotevření MŠ bude výše úplaty upřesněna.
Platby se zatím týkají pouze docházejících dětí.
 
Všichni si přejeme brzký návrat Vašich dětí :) :)
Hezké jaro
Lenka Rathausová
 • Vytvořeno dne .
 • Změneno dne .
 • Přečteno: 100

Informace pro rodiče - testování

Informace pro rodiče, jejichž děti budou moci nastoupit do školky.

MS Info Testovani

Instruktážní video

 • Vytvořeno dne .
 • Změneno dne .
 • Přečteno: 83

Kritéria přijímání dětí pro rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Řitka, okres Praha-západ, U Školky 140, 252 03 Řitka, příspěvková organizace, v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

Účinnost uvedených kritérií od: 1. 4. 2021

Č.j. MŠ Řitka /12/2021

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Řitka, okres Praha – západ pro školní rok 2021 / 2022

 1. dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné a dítě s odkladem školní docházky s trvalým bydlištěm ve školském obvodu Řitka § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2 školského zákona – do naplnění kapacity školy
  (předškolní vzdělávání je povinné od 1. 9. 2021 pro dítě, které do 31. 8. 2021 včetně, dovrší 5 let)
 2. čtyřleté dítě s celodenní docházkou, trvale přihlášeno v obci Řitka, v pořadí dle dosaženého věku, narozené do 31. 8. 2017 včetně – do naplnění kapacity školy.
 3. dítě, které má již v MŠ Řitka staršího sourozence, který pokračuje v docházce do MŠ ve školním roce 2021/2022, narozené do 31. 8. 2018 včetně – do naplnění kapacity školy.(dítě, které má již v MŠ Řitka staršího sourozence, který pokračuje v docházce do MŠ ve školním roce 2021/2022, narozené po 31.8.2018 spadá do kategorie 5.2.)  dítě mladší 3 let).
 4. tříleté dítě s celodenní docházkou, trvale přihlášeno v obci Řitka, v pořadí dle dosaženého věku, narozené do 31. 8. 2018 včetně – do naplnění kapacity školy.
 5. ostatní – v případě volné kapacity MŠ, může MŠ Řitka přijmout:

5.1) dítě trvale hlášené i v jiné obci, narozené do 31. 8. 2018 včetně (dítě s celodenní docházkou v pořadí dle dosaženého věku od nejstaršího po nejmladší) – do naplnění kapacity školy

5.2) dítě mladší tří let s celodenní docházkou – narozené 1. 9. 2018 a později (Řitka a ostatní obce)

Pokud má předpoklady k plnění školního vzdělávacího programu a je hygienicky samostatné – do naplnění kapacity školy

5.3) dítě s jinou docházkou do MŠ než celodenní  ( Řitka a ostatní obce)

V případě, že přijaté dítě k 1. 9. 2021 nenastoupí do MŠ Řitka a zákonný zástupce neoznámí do 2 týdnů důvod jeho nepřítomnosti, bude vyloučeno a ředitelka MŠ Řitka postupuje při přijetí nového dítěte dle daných kritérií.

 1. 3. 2021

    Lenka Rathausová
dočasně pověřená ředitelka MŠ Řitka

Přílohy:
Stahnout tento soubor (Kritéria 2021-22.pdf)Kritéria 2021-22.pdf[ ]
 • Vytvořeno dne .
 • Změneno dne .
 • Přečteno: 163

se koná v časovém rozmezí od 3.5.2021 do 14.5.2021 včetně.

Informace k zápisu:


Žádost o přijetí dítěte do MŠ je ke stažení on-line na webových stránkách (v příloze).
V důsledku mimořádných opatření se zápis koná bez přítomnosti dětí.
Zákonný zástupce dítěte předkládá u zápisu originál rodného listu dítěte a vyplněnou Žádost o přijetí.
K zápisu se mohou dostavit děti řádně očkované a trvale přihlášené v obci Řitka – viz. Kritéria pro přijetí (potvrzení od lékaře je součástí Žádosti o přijetí do MŠ, kterou již vyplněnou odevzdáte u zápisu. Povinné očkování se nevztahuje na děti přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání).
Mateřská škola nenaplňuje materiálně – technické požadavky pro přijetí dětí mladších 3 let.
Od 3.5.2021 do 10.5.2021 si rodiče požádají o registrační číslo ZDE. (při osobním podání i s určeným časem). Přidělení registračního čísla je povinné.


Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (p7zkyvs)
 • poštou do schránky MŠ
 • nebo osobním podáním pouze 11.5.2021 od 13 do 17 hod.

Pořadí zapsání dítěte při zápisu nebude rozhodující pro přijetí do MŠ! Rozhodující jsou přijímací kritéria.

Těšíme se na Vaši návštěvu v lepších časech.

 • Vytvořeno dne .
 • Změneno dne .
 • Přečteno: 365

Přihlášení

Provozní doba

Pondělí - Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

Logo

logo
Mateřská škola Řitka
okres Praha - západ
u
l. U Školky 140
252 03 Řitka

Důležité informace

Telefony
318 592 139 Ředitelka MŠ
318 592 904 Hospodářka ŠJ
E-mail:
msritka@seznam.cz
Datová schránka: p7zkyvs
Ředitelka MŠ : Lenka Rathausová
Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 48 dětí
Provoz MŠ :  6:45 – 16:45
Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Mohlo by Vás zajímat

Středočeský kraj
Středočeský kraj
Obec Řitka
Obec Řitka
Spolek Rybářů Řitka
Spolek Rybářů Řitka
T.J. Sokol Řitka
Sportuj pod Brdy

© 2021 Mateřská škola Řitka
okres Praha-západ