Informace k zápisu ...

Informace k zápisu do Mateřské školy Řitka, okres Praha-západ, konanému dne 12. 5. 2022 a stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

č.j.: MŠ Řitka/27/2022

Ředitelka Mateřské školy Řitka, okres Praha- západ, U Školky 140, 252 03 Řitka, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem obcí Řitka a v souladu s § 34, §165 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění informací pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023:

Pokračování v příloze.

 • Vytvořeno dne .
 • Změneno dne .
 • Přečteno: 81

Kritéria přijímání dětí pro rok 2022/2023

Ředitelka Mateřské školy Řitka, okres Praha-západ, U Školky 140, 252 03 Řitka, příspěvková organizace, v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Účinnost uvedených kritérií: 1. 4. 2022

 • Vytvořeno dne .
 • Změneno dne .
 • Přečteno: 294

Zápis do Mateřské školy Řitka - pro školní rok 2022/2023
se koná v časovém rozmezí od 2.5.2022 do 12.5.2022 včetně.

Informace k zápisu:

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ je ke stažení on-line na webových stránkách (v příloze).
 • Zákonný zástupce dítěte předkládá u zápisu originál rodného listu dítěte a vyplněnou „Žádost o přijetí“.
 • K zápisu se mohou dostavit děti řádně očkované a trvale přihlášené v obci Řitka.
  (potvrzení od lékaře je součástí „Žádosti o přijetí“ do MŠ, kterou již vyplněnou odevzdáte u zápisu. Povinné očkování se nevztahuje na děti přijímané k povinnému předškolnímu vzdělávání).
 • Mateřská škola nenaplňuje materiálně – technické požadavky pro přijetí dětí mladších 3 let.
 • Od 18.4.2022 do 29.4.2022 si rodiče požádají o registrační číslo ZDE. (při osobním podání i s určeným časem). Přidělení registračního čísla je povinné.


Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy (p7zkyvs)
 • poštou na adresu MŠ (Mateřská škola Řitka, okres Praha – západ, ul. U Školky 140, 252 03 Řitka)
 • nebo osobním podáním v době konání „Dne otevřených dveří“  12.5.2022 od 14:00 do 18:00 hod.

Pořadí zapsání dítěte při zápisu nebude rozhodující pro přijetí do MŠ!
Rozhodující jsou přijímací kritéria. (zde)

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 • Vytvořeno dne .
 • Změneno dne .
 • Přečteno: 460

Plavání 2022

Vážení rodiče,

od 1. 2. 2022 do 12. 4. 2022 bude probíhat předplavecká výuka pro první i druhou třídu MŠ v Aquaparku Příbram. Dozor nad dětmi povedou všechny pedagogické pracovnice!

Klip 4

Přílohy:
Stahnout tento soubor (Plavani_2022_MS.pdf)Plavani_2022_MS.pdf[ ]
 • Vytvořeno dne .
 • Změneno dne .
 • Přečteno: 176

Skener 20211129

Přílohy:
Stahnout tento soubor (Rozpočet_2021_2024.pdf)Rozpočet_2021_2024.pdf[ ]
 • Vytvořeno dne .
 • Změneno dne .
 • Přečteno: 214

Přihlášení

Provozní doba

Pondělí - Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

Logo

logo
Mateřská škola Řitka
okres Praha - západ
u
l. U Školky 140
252 03 Řitka

Důležité informace

Telefony
318 592 139 Ředitelka MŠ
318 592 904 Hospodářka ŠJ
E-mail:
msritka@seznam.cz
Datová schránka: p7zkyvs
Ředitelka MŠ : Bc. Kateřina Dvořáková
Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 48 dětí
Provoz MŠ :  6:45 – 16:45
Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Mohlo by Vás zajímat

Středočeský kraj
Středočeský kraj
Obec Řitka
Obec Řitka
Spolek Rybářů Řitka
Spolek Rybářů Řitka
T.J. Sokol Řitka
Sportuj pod Brdy

© 2021 Mateřská škola Řitka
okres Praha-západ