Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

msritka

Dodatečné opatření k zápisu do Mateřské školy

Uvítáme, pokud je to možné, podání vyplněné přihlášky k předškolnímu vzdělávání elektronickou podobou v časovém rozmezí  od  6.5.2020. do 14.5.2020  včetně.  

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 

  1. do datové schránky školy (p7zkyvs)
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail !)
  3. poštou
  4. osobním podáním - pouze v jeden den 14.5.2020  (jednotlivě)

Pro doložení rodného listu dítěte stačí odeslat s přihláškou kopii rodného listu.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor na stránkách MŠ)
  2. doloží kopii očkovacího průkazu

Vedle doložení dokladu o očkování (příloha) není potřeba žádné jiné potvrzení lékaře.

6.4.2020

Lenka Rathausová

dočašně pověřená ředitelka školy

Přihlášení

Provozní doba

Pondělí -  Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

 

Logo

logo
Mateřská škola Řitka
okres Praha - západ
u
l. U Školky 140
252 03 Řitka

Důležité informace

Telefony

318 592 139 Ředitelka MŠ

318 592 904 Hospodářka ŠJ

E-mail:

msritka@seznam.cz

Datová schránka: p7zkyvs

Ředitelka MŠ : Lenka Rathausová

Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 48 dětí

Provoz MŠ :  6:45 – 16:45

Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Mohlo by Vás zajímat

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Obec Řitka

Obec Řitka

Spolek rybářů Řitka

Spolek rybářů Řitka

Sokol Řitka

Sokol Řitka

Mateřská škola Řitka  © 2020