Prázdninový provoz 2019

Č. j.: MŠ Řitka/92/2019

Věc: Oznámení o přerušení provozu MŠ Řitka po dobu letních prázdnin 2019 a stanovení výše úplaty na toto období

Mateřská škola Řitka, okres Praha – západ bude uzavřena od 15. 7. 2019 do 31. 8. 2019 včetně

Provoz Mateřské školy Řitka, okres Praha-západ bude na základě § 3 vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání přerušen v měsíci červenci od 15. 7. - 31. 7. 2019

(což je 13 vyučovacích dní z 22) z důvodu čerpání dovolené zaměstnanců MŠ Řitka.

Úplata na celý kalendářní měsíc ……………………..670,- Kč

Snížení za přerušení provozu MŠ 13/22 ...…………396,- Kč

Úplata stanovená na červenec 2019 9/22 ………….. 274,- Kč

V měsíci srpnu bude MŠ Řitka uzavřena od 1. 8. – 30. 8. 2019

(což je 22 dní z 22 vyučovacích dní) taktéž z důvodu čerpání dovolené a personálních změn.

Úplata na celý kalendářní měsíc ……………………. 670,-Kč

Snížení za přerušení provozu MŠ 22/22…………….670,-Kč

Úplata stanovená na srpen 2019 …………………….. 0,-Kč

Podle § 6 odst. 4 vyhlášky 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání a její novely č.43/2006Sb. stanovuji výši úplaty na měsíc červenec 2019 - 274,-Kč a na měsíc srpen 2019 na 0,-Kč.

Řitka dne 22.5.2019

Lenka Rathausová

dočasně pověřená ředitelka MŠ Řitka

Přílohy:
Stahnout tento soubor (Uzavření MŠ_2019.pdf)Uzavření MŠ_2019.pdf[ ]
  • Vytvořeno dne .
  • Změneno dne .
  • Přečteno: 601

Přihlášení

Provozní doba

Pondělí - Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

Logo

logo
Mateřská škola Řitka
okres Praha - západ
u
l. U Školky 140
252 03 Řitka

Důležité informace

Telefony
318 592 139 Ředitelka MŠ
318 592 904 Hospodářka ŠJ
E-mail:
msritka@seznam.cz
Datová schránka: p7zkyvs
Ředitelka MŠ : Lenka Rathausová
Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 48 dětí
Provoz MŠ :  6:45 – 16:45
Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Obec Řitka

Obec Řitka

Spolek Rybářů Řitka

Spolek Rybářů Řitka
T.J. Sokol Řitka
T.J. Sokol Řitka

© 2020 Mateřská škola Řitka
okres Praha-západ