Kritéria přijímání dětí pro rok 2021/2022

Ředitelka Mateřské školy Řitka, okres Praha-západ, U Školky 140, 252 03 Řitka, příspěvková organizace, v souladu s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

Účinnost uvedených kritérií od: 1. 4. 2021

Č.j. MŠ Řitka /12/2021

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Řitka, okres Praha – západ pro školní rok 2021 / 2022

 1. dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné a dítě s odkladem školní docházky s trvalým bydlištěm ve školském obvodu Řitka § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2 školského zákona – do naplnění kapacity školy
  (předškolní vzdělávání je povinné od 1. 9. 2021 pro dítě, které do 31. 8. 2021 včetně, dovrší 5 let)
 2. čtyřleté dítě s celodenní docházkou, trvale přihlášeno v obci Řitka, v pořadí dle dosaženého věku, narozené do 31. 8. 2017 včetně – do naplnění kapacity školy.
 3. dítě, které má již v MŠ Řitka staršího sourozence, který pokračuje v docházce do MŠ ve školním roce 2021/2022, narozené do 31. 8. 2018 včetně – do naplnění kapacity školy.(dítě, které má již v MŠ Řitka staršího sourozence, který pokračuje v docházce do MŠ ve školním roce 2021/2022, narozené po 31.8.2018 spadá do kategorie 5.2.)  dítě mladší 3 let).
 4. tříleté dítě s celodenní docházkou, trvale přihlášeno v obci Řitka, v pořadí dle dosaženého věku, narozené do 31. 8. 2018 včetně – do naplnění kapacity školy.
 5. ostatní – v případě volné kapacity MŠ, může MŠ Řitka přijmout:

5.1) dítě trvale hlášené i v jiné obci, narozené do 31. 8. 2018 včetně (dítě s celodenní docházkou v pořadí dle dosaženého věku od nejstaršího po nejmladší) – do naplnění kapacity školy

5.2) dítě mladší tří let s celodenní docházkou – narozené 1. 9. 2018 a později (Řitka a ostatní obce)

Pokud má předpoklady k plnění školního vzdělávacího programu a je hygienicky samostatné – do naplnění kapacity školy

5.3) dítě s jinou docházkou do MŠ než celodenní  ( Řitka a ostatní obce)

V případě, že přijaté dítě k 1. 9. 2021 nenastoupí do MŠ Řitka a zákonný zástupce neoznámí do 2 týdnů důvod jeho nepřítomnosti, bude vyloučeno a ředitelka MŠ Řitka postupuje při přijetí nového dítěte dle daných kritérií.

 1. 3. 2021

    Lenka Rathausová
dočasně pověřená ředitelka MŠ Řitka

Přílohy:
Stahnout tento soubor (Kritéria 2021-22.pdf)Kritéria 2021-22.pdf[ ]
 • Vytvořeno dne .
 • Změneno dne .
 • Přečteno: 434

Přihlášení

Provozní doba

Pondělí - Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

Logo

logo
Mateřská škola Řitka
okres Praha - západ
u
l. U Školky 140
252 03 Řitka

Důležité informace

Telefony
318 592 139 Ředitelka MŠ
318 592 904 Hospodářka ŠJ
E-mail:
msritka@seznam.cz
Datová schránka: p7zkyvs
Ředitelka MŠ : Bc. Kateřina Dvořáková
Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 48 dětí
Provoz MŠ :  6:45 – 16:45
Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Mohlo by Vás zajímat

Středočeský kraj
Středočeský kraj
Obec Řitka
Obec Řitka
Spolek Rybářů Řitka
Spolek Rybářů Řitka
T.J. Sokol Řitka
Sportuj pod Brdy

© 2021 Mateřská škola Řitka
okres Praha-západ