Informace k zápisu do Mateřské školy Řitka - 2021

Informace k zápisu do Mateřské školy Řitka, okres Praha-západ , konanému dne 11.5.2021 a stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání

Č.j. MŠ Řitka/11/2021

Ředitelka Mateřské školy Řitka, okres Praha- západ, U Školky 140, 252 03 Řitka, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem obcí Řitka a v souladu s § 34,§ 165 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) stanoví následující upřesnění informací pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

Termín zápisu do mateřské školy (dále jen MŠ) může být konán v období od 2. do 16. května. Ředitelka MŠ stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým – to je na internetových stránkách MŠ, na dveřích budovy MŠ Řitka a na vývěsce obce Řitka.

Další informace v příloze.

  • Vytvořeno dne .
  • Změneno dne .
  • Přečteno: 291

Přihlášení

Provozní doba

Pondělí - Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

Logo

logo
Mateřská škola Řitka
okres Praha - západ
u
l. U Školky 140
252 03 Řitka

Důležité informace

Telefony
318 592 139 Ředitelka MŠ
318 592 904 Hospodářka ŠJ
E-mail:
msritka@seznam.cz
Datová schránka: p7zkyvs
Ředitelka MŠ : Lenka Rathausová
Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 48 dětí
Provoz MŠ :  6:45 – 16:45
Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Mohlo by Vás zajímat

Středočeský kraj
Středočeský kraj
Obec Řitka
Obec Řitka
Spolek Rybářů Řitka
Spolek Rybářů Řitka
T.J. Sokol Řitka
Sportuj pod Brdy

© 2021 Mateřská škola Řitka
okres Praha-západ