Charakteristika Mateřské školy Řitka

Mateřská  škola Řitka, okres Praha - západ  je  dvoutřídní  předškolní  zařízení  zřízené  obcí  Řitka s  hygienickou  kapacitou  26  dětí  na  1  třídu ( změna od 1.9.2013).V  provozu  je  MŠ od  01. 04. 1989. Od 01.01. 2003 přešla MŠ do právní subjektivity a stala se příspěvkovou organizací, která sdružuje  mateřskou  školu  a  školní  jídelnu.  Naši ŠJ využívala ke stravování Základní škola Líšnice, od 1.1.2008  Mateřská škola Klínec a od  školního roku 2012/2013  jsme zajišťovali stravování i pro nově otevřenou třídu MŠ při Základní škole Líšnice. Od 1.10.2014 došlo ke změně a zajišťujeme  stravování jen pro naši MŠ.

 

Mateřská škola je přízemní budova obdélníkového tvaru. Polovina budovy je podsklepena a v tomto suterénu se nachází školní jídelna. Hotové pokrmy se z kuchyně do MŠ dopravují pomocí malého výtahu do přípravny, která je samostatná pro každou třídu. Třídy jsou dvě a dostatečně prostorné.

Okolo budovy mateřské školy se nachází školní zahrada v celkové rozloze 2500 m2, na které se nacházejí jehličnaté a listnaté stromy, tvořící malé lesíky. Školní zahrada je využívána pro pobyt dětí venku a přímo s ní sousedí  ohrada s koníky, které tak můžeme s dětmi pozorovat  a krmit je.

Samotné vesnické prostředí dává našim dětem možnost se denně setkávat ( i při vycházkách do okolí mateřské školy např. k nedalekému rybníku, do lesa a na louku ) se živou i neživou přírodou, učit se jí poznávat  a chránit. Také pozorujeme život a práci lidí a dění na vesnici, a tím se prohlubuje u dětí  jejich poznání, obohacují se o praktické zkušenosti a zároveň děti získávají kladný vztah k domovu, okolí MŠ a  své vlasti.

Základní podmínky , které je třeba dodržovat při vzdělávání dětí jsou legislativně vymezeny příslušnými právními normami- např. Školský zákon , zákon o ochraně veřejného zdraví, vyhláška o předškolním vzdělávání, vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí , vyhláška o školním stravování apod. V návaznosti na tuto legislativu a RVP PV náš ŠVP doplňuje další podmínky, které příznivě ovlivňují kvalitu vzdělání v naší mateřské škole.

Materiální a hygienické podmínky školy

Třídy mateřské školy jsou zrcadlově umístěny a mají dvě hlavní části – prostor se stolky a prostornou hernu, která slouží i k odpolednímu odpočinku dětí - ( lehátka se denně uklízí),  šatnu, hygienické  zařízení- kde na každou  třídu navazuje umývárna se sprchovacím koutem  6 umyvadly a s 5 dětskými toaletami  a jedním dětským pisoárem ( v souladu s hygienickou normou na 26 dětí na jednu třídu)  a kabinet na pracovní a výtvarné pomůcky.

Vytápění v MŠ je elektrické podlahové. Škola je vybavena funkčním nábytkem odpovídajícím stávajícím hygienickým normám, který se dle finančních možností obměňuje –skříňky s barevnými kontejnery, plastová lehátka, šestihranné stolečky a židličky ( jejich výška dle hygienických norem), ale i dětský nábytek- dětská sedačka apod. Ve třídách jsou vytvořeny hrací koutky- kadeřnický, nákupní, kuchyňský, tělovýchovný, výtvarný, divadelní, které děti mají možnost využívat dle svého zájmu. Ve školním  roce 2013/2014 byla uskutečněna zřizovatelem  plánovaná rekonstrukce podlah ve třídách a v přilehlých šatnách – nové linoleum a koberce ( ty jen v zadní části tříd) a ve školním roce 2014/2015 byla provedena oprava podlah ve vstupní chodbě a nátěr dlaždiček na zdech omyvatelným  Variopaintem ( s hygienickým atestem)

Vybavení mateřské školy včetně učebních pomůcek a hraček je zajišťováno finančními prostředky ze státního rozpočtu ONIV, z provozních finančních prostředků  obce Řitka, ale i z finančních darů rodičů a přátel školy  a vše se dle aktuálních  finančních  možností neustále  doplňuje. Učitelky si  také pro svoji práci s dětmi pomůcky i  samy vyrábějí.

Okolo  mateřské  školy  je prostorná  zahrada s travnatou plochou – 2 500m2 a s celkem vzrostlými jehličnatými stromy, které dětem poskytují stín v horkých letních dnech. Na zahradě se nachází průlezka - tunel, houpačky, skluzavka, zahradní domeček, průlezka tvaru Z a kladina. Tělocvičnu  ani  hřiště  škola  nemá, ale v letních měsících se ke cvičení může využít i krytá venkovní terasa, která je volně přístupná ze třídy i ze samotné zahrady. V roce 2003 byla vybudována dvě pískoviště v prostoru zahrady (4 x 4m). V roce 2009 bylo zakoupeno zahradní vybavení -  dřevěná mašinka s dvěma vagónky a v roce 2010 dřevěná lodička, díky finančním darům od rodičů. Také jsme obdrželi věcný dar – velkou trampolínu. Ve školním roce 2010/2011 byla provedena rekonstrukce pískovišť a zakoupena byla dřevěná  skluzavka Žirafa. Ve školním roce 2011/2012 byl zrekonstruován zahradní domeček, kde byla obnovena venkovní toaleta pro děti s umyvadlem, nyní již můžeme trávit i hezká odpoledne na zahradě.

Ve školním roce 2012/ 2013 jsme dětem pořídily 3 dřevěné hrací prvky – auta ( IZS )

Mateřská škola  má vlastní studnu, ale na začátku školního roku 2000/2001 byla škola připojena na obecní vodovod a na obecní tlakovou kanalizaci.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

V červenci 2015 jsme nechali nainstalovat videotelefony ke vchodovým dveřím do budovy MŠ, tak aby dveře byly stále uzavřeny i v době vyzvedávání dětí zákonnými zástupci a zamezil se přístup cizích neoprávněných osob do MŠ.

  • Vytvořeno dne .
  • Změneno dne .
  • Přečteno: 1042

Přihlášení

Provozní doba

Pondělí - Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

Logo

logo
Mateřská škola Řitka
okres Praha - západ
u
l. U Školky 140
252 03 Řitka

Důležité informace

Telefony
318 592 139 Ředitelka MŠ
318 592 904 Hospodářka ŠJ
E-mail:
msritka@seznam.cz
Datová schránka: p7zkyvs
Ředitelka MŠ : Bc. Kateřina Dvořáková
Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 48 dětí
Provoz MŠ :  6:45 – 16:45
Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Mohlo by Vás zajímat

Středočeský kraj
Středočeský kraj
Obec Řitka
Obec Řitka
Spolek Rybářů Řitka
Spolek Rybářů Řitka
T.J. Sokol Řitka
Sportuj pod Brdy

© 2021 Mateřská škola Řitka
okres Praha-západ