Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

msritka

Kritéria pro přijetí dětí ... 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Řitka, okres Praha - západ, U Školky 140, 252 03 Řitka, příspěvkové organizace, v souladu s § 34,§ 165 odst.2  zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ), stanoví Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020:

Účinnost uvedených kritérií od : 2.4.2019

Č.j. MŠ Řitka/ 48 /2019

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Řitka, okres Praha - západ pro školní rok 2019 / 2020

 

1) dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné a dítě s odkladem školní docházky s trvalým bydlištěm ve školském obvodu Řitka § 34a odst.2 a §179 odst.2  školského zákona - do naplnění kapacity školy

(předškolní vzdělávání je povinné od 1.9.2019 pro dítě, které do 31.8.2019 včetně, dovrší 5 let)

2) čtyřleté dítě s celodenní docházkou, trvale přihlášeno v obci Řitka, v pořadí dle dosaženého věku, narozené do 31.8. 2015 včetně - do naplnění kapacity školy

3) dítě, které má  již v MŠ Řitka staršího sourozence, který pokračuje v docházce do MŠ ve školním roce 2019/2020, narozené do 31.8.2016 včetně  - do naplnění kapacity školy

( dítě, které má  již v MŠ Řitka staršího sourozence, který pokračuje v docházce do MŠ ve školním roce 2019/2020, narozené po 31.8. 2016 spadá do kategorie 5.2) dítě mladší 3 let)

4) tříleté dítě s celodenní docházkou, trvale přihlášeno v obci Řitka, v pořadí dle dosaženého věku, narozené do 31.8. 2016 včetně - do naplnění kapacity školy

5)  ostatní  - v případě volné kapacity MŠ, může MŠ Řitka přijmout:

5.1) dítě trvale hlášené i v jiné obci, narozené do 31.8.2016 včetně (dítě s celodenní docházkou v pořadí dle dosaženého věku od nejstaršího po nejmladší) - do naplnění kapacity školy

5.2) dítě mladší tří let  s celodenní docházkou– narozené  1.9.2016  a později ( Řitka a ostatní obce)

Pokud má předpoklady k plnění školního vzdělávacího programu a je hygienicky samostatné - do naplnění kapacity školy

5.3.) dítě s jinou docházkou do MŠ než celodenní ( Řitka a ostatní obce)

 

V případě, že přijaté dítě k 1.9.2019 nenastoupí do MŠ Řitka a zákonný zástupce neoznámí do 2 týdnů důvod jeho nepřítomnosti, bude vyloučeno a ředitelka MŠ Řitka postupuje při přijetí nového dítěte dle daných kritérií. 

Naděžda Fausová  - ředitelka MŠ Řitka

2.4. 2019 Řitka 

Přílohy:
Stahnout tento soubor (KriteriaMšŘitka2019.pdf)KriteriaMšŘitka2019.pdf[ ]

Přihlášení

Provozní doba

Pondělí -  Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

 

Logo

logo
Mateřská škola Řitka
okres Praha - západ
u
l. U Školky 140
252 03 Řitka

Důležité informace

Telefony

318 592 139 Ředitelka MŠ

318 592 904 Hospodářka ŠJ

E-mail:

msritka@seznam.cz

Ředitelka MŠ : Lenka Rathausová

Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 52 dětí

Provoz MŠ :  6:45 – 16:45

Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Mohlo by Vás zajímat

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Obec Řitka

Obec Řitka

Spolek rybářů Řitka

Spolek rybářů Řitka

Sokol Řitka

Sokol Řitka

Mateřská škola Řitka  © 2019