Oznámení školní jídelny

Finanční limity

Dosavadní výše stravného platí od 1. 9. 2015 proto od 1. 3. 2020 zvyšujeme finanční limity stravného o 10% z důvodů neustále se zvyšujících cen vstupních surovin a již je nemožné za stávajících cen dodržovat pestrost a vyváženost jídelníčku a plnění tzv. spotřebního koše.

Změna provozního řádu jídelny

Děti do 6. let

Přesnídávka 9,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 10,00 Kč
Oběd 23,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 24,00 Kč
Svačina 9 ,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 10,00 Kč
     
Celkem  44,00 Kč (bez svačiny 34,00 Kč)

 Děti MŠ nad 6 let (s odkladem školní docházky) 

Přesnídávka 9,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 10,00 Kč
Oběd 26,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 27,00 Kč
Svačina 9 ,00 Kč + nápoje 1,00 Kč 10,00 Kč
     
Celkem 47,00 Kč ( bez svačiny 37,00 Kč)

Přihlášení

Provozní doba

Pondělí - Pátek
6:45 - 16:45
Doba scházení
6:45 - 8:00
Rozcházení v poledne
12:15 - 12:45
Rozcházení odpoledne
15:15 - 16:45

Logo

logo
Mateřská škola Řitka
okres Praha - západ
u
l. U Školky 140
252 03 Řitka

Důležité informace

Telefony
318 592 139 Ředitelka MŠ
318 592 904 Hospodářka ŠJ
E-mail:
msritka@seznam.cz
Datová schránka: p7zkyvs
Ředitelka MŠ : Lenka Rathausová
Kapacita MŠ :  2 třídy, celkem 48 dětí
Provoz MŠ :  6:45 – 16:45
Platby školného a stravného se provádí v hotovosti,  nebo bezhotovostní platbou vždy do 15. v měsíci.

Středočeský kraj

Středočeský kraj

Obec Řitka

Obec Řitka

Spolek Rybářů Řitka

Spolek Rybářů Řitka
T.J. Sokol Řitka
T.J. Sokol Řitka

© 2020 Mateřská škola Řitka
okres Praha-západ